Kim jest inżynier kontraktu?

Poważne i zarazem wielkie inwestycje, szczególnie te współfinansowane przez Unię Europejską muszą być nie tylko odpowiednio udokumentowane, ale też kontrolowane przez zespół fachowców. Wśród tych specjalistów znajduje się inżynier kontraktu. Wydawać się może, że jest tu mowa o jednej osobie. Tymczasem jest zupełnie inaczej. 

Kto to inżynier kontraktu?

Inżynier kontraktu nie jest jedną osobą, ale zespołem specjalistów. I występuje przede wszystkim w przedsięwzięciach, które są współfinansowane przez Unię Europejską. Co więcej, działa na podstawie Prawa budowlanego, umowy podpisanej z inwestorem. Z kolei kontrakt to umowa zawarta między inwestorem a wykonawcą. Funkcję inżyniera sprawuje grupa specjalistów, wśród których najczęściej znajdują się: inżynier-rezydent, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a także inni specjaliści, zależnie od charakteru inwestycji. 

Zadania inżyniera kontraktu

Inżynier kontraktu ma bardzo ważne zadania do wykonania. Jest to głównie nadzór techniczny nad robotami budowlanymi, a także nad jakością ich wykonywania. Inżynier ten sprawuje też nadzór nad całością dokumentacji, którą sporządza wykonawca. To on musi kontrolować prawidłowości stosowania procedur unijnych. Ponadto sporządza w tym zakresie niezbędne formalności. Współpraca z inżynierem kontraktu ma jeszcze jeden ważny cel. Jego obecność na terenie budowy jest w pewnym sensie zapewnieniem, że budowa zostanie zakończona zgodnie z wymogami uwzględnionymi w kontrakcie, a z kolei poprawnie sporządzona dokumentacja umożliwi rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej. 

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat wspomnianego inżyniera, wystarczy wpisać do wyszukiwarki hasło inżynier kontraktu Goleniów. Słowa te umożliwią dotarcie do najważniejszych informacji na jego temat. Planując w przyszłości poważną inwestycję, będzie trzeba liczyć się z koniecznością nawiązania współpracy z zespołem fachowców odpowiedzialnych za nadzór budowlany. Ale z pewnością przyniesie to inwestorowi wyłącznie same korzyści. 

(0)