Co powinno zawierać opracowanie audytu energetycznego?

Chcąc ekonomicznie zarządzać energią cieplną w budynku przemysłowym, czy też przed podjęciem prac termomodernizacji obiektu budowlanego warto rozważyć opracowanie audytu energetycznego. Komu powierzyć jego sporządzanie, jakie informacje powinien ten dokument zawierać? Komu powierzyć opracowanie audytu energetycznego? Opracowanie audytu energetycznego jest obowiązkowe w przypadku firm zatrudniających średnio min. 250 pracowników rocznie, których obrót przekracza 50 mln […]

(0)