Co powinno zawierać opracowanie audytu energetycznego?

Chcąc ekonomicznie zarządzać energią cieplną w budynku przemysłowym, czy też przed podjęciem prac termomodernizacji obiektu budowlanego warto rozważyć opracowanie audytu energetycznego. Komu powierzyć jego sporządzanie, jakie informacje powinien ten dokument zawierać?

Komu powierzyć opracowanie audytu energetycznego?

Opracowanie audytu energetycznego jest obowiązkowe w przypadku firm zatrudniających średnio min. 250 pracowników rocznie, których obrót przekracza 50 mln EUR po opodatkowaniu, czy też te, których bilans przekracza 54 mln EUR. Przeprowadza się go co 4 lata.

Ich sporządzeniem mogą się zająć tylko osoby, które posiadają minimum 2 lata doświadczenia w branży związanej z audytem efektywności energetycznej. Druga grupa uprawnionych do opracowania audytu energetycznego to osoby po studiach wyższych, podyplomowych po kierunkach związanych z energetyką, elektrotechniką, efektywnością energetyczną, budownictwem energooszczędnym lub OZE. Na podstawie wykonanej przez audytora dokumentacji, będą przeprowadzone późniejsze modernizacje. Dlatego jego doświadczenie i właściwe przygotowanie merytoryczne są niezwykle ważne.

Na czym polega opracowanie audytu energetycznego?

Przystępując do opracowania audytu energetycznego, w pierwszej kolejności należy zebrać dane o przedsiębiorcy, a także wyniki badania termowizyjnego. Jeśli dokumentacja ma służyć ulepszeniom budynku, niezbędne będzie zebranie takich informacji jak wartości izolacyjne ścian, dachów i okien, dane dotyczące wentylacji i ciepłej wody, a także sprawność instalacji i źródła ciepła. Na ich podstawie audytor obliczy zapotrzebowania energii cieplnej. Do tego podać powinien koszt robót, jakie należy przedsięwziąć celem doprowadzenia obiektu do zadowalającej sprawności energetycznej.

(0)