F&F Przekaźnik napięciowy CP-734

160,70

Opis

PrzeznaczeniePrzekaźnik napięciowy CP-734 służy do kontroli napięcia sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami spadku napięcia poniżej ustawionej wartości. DziałanieZasilanie przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Prawidłowe napięcia sieci sygnalizowane są świeceniem diody LED żółtej L1, L2 i L3 w obwodzie każdej fazy (zamknięte styki przekaźników). Zanik napięcia w fazie lub jego spadek poniżej ustawionego progu napięcia zadziałania spowoduje otwarcie styku przekaźnika odpowiadającego tej fazie (nie świeci LED żółta w obwodzie tej fazy). Załączenie styku nastąpi automatycznie po powrocie napięcia w fazie lub wzroście napięcia o 5V powyżej ustawionego progu (tj. o wartość histerezy napięciowej).TEST (symulacja zadziałania)Naciskając przycisk chwilowy TEST w obwodzie danej fazy powodujemy otwarcie styku odpowiadającemu tej fazie na czas trzymania przycisku. Dane techniczne zasilanie 3×(50÷450V)+N prąd obciążenia 3×(<8A) styk 3×separowany 1Z sygnalizacja zasilania LED zielona sygnalizacja faz 3×LED żółta próg napięciowy zadziałania – regulowany 170÷210V histereza napięciowa powrotu 5V czas zadziałania 0,5sek czas powrotu 1,5sek pobór mocy 0,8W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² wymiary 3 moduły (52,5mm) montaż na szynie 35mm

relpol r2m
, jak długo wschodzi trawa po posianiu
, termometr meteorologiczny
, podkład gruntujący
, transformator 24v ac
, stojak na kwiaty na balkon

yyyyy

 

(0)