F&F Licznik energii elektrycznej LE-04d

477,98

Opis

PrzeznaczenieLE-04d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim.Wskaźnik przystosowany jest do współpracy z zewnętrznym zegarem sterującym i przeznaczony jest do pomiaru i rozliczeń w systemie dwutaryfowym. DziałanieSpecjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (800imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają części setne (.11 kWh =110Wh).Wskaźnik przystosowany jest do rejestracji wartości energii elektrycznej w systemie dwutaryfowym. Do wskazań wartości poboru energii w danej taryfie służą oddzielne wyświetlacze T0 i T1. Przełączenie między taryfami odbywa się w momencie podania napięcia sterującego na wejście D licznika (zaciski 10-11). Służyć do tego może zewnętrzny zegar sterujący. Licznik T0 sczytuje wartość poboru energii przy braku napięcia sterującego na wejściu D. Licznik T1 sczytuje wartość poboru energii od momentu pojawienia się napięcia sterującego na wejściu D, aż do jego zaniku. Praca danego licznika sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej LED. Uwaga!Wskaźnik posiada wyjście impulsowe VO. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.Wskaźnik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika. Dane techniczne napięcie odniesienia 3×230/400V+N prąd bazowy* 10A prąd maksymalny* 100A prąd minimalny* 0,04A dokładność pomiaru (zgodnie z IEC61036) klasa 1 pobór własny wskaźnika <10VA; <2W zakres wskazań wyświetlacza T0 i T1 0÷99999,99kWh stała licznika (1,25Wh/imp) 800imp/kWh sygnalizacja poboru prądu 3× LED czerwona sygnalizacja licznika T0 i T1 2× LED czerwona wyjście impulsowe VO otwarty kolektor napięcie podłączenia VO <24V DC prąd podłączenia VO <30mA stała VO (1,25Wh/imp) 800imp/kWh czas impulsu VO 30ms temperatura pracy -20÷55°C przyłącze zaciski śrubowe 25mm² wymiary 7 modułów (122mm) montaż na szynie TH-35mm stopień ochrony IP20 *) Prąd bazowy – określa wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zeru. Jeśli prąd płynący przez licznik jest większy od bazowego, wówczas błąd pomiarowy ma znak ujemny, co działa na korzyść płatnika za energię elektryczną. Natomiast, jeśli prąd płynący przez licznik jest mniejszy od bazowego, wówczas procentowy błąd pomiarowy ma znak dodatni, co działa na niekorzyść płatnika ze energię elektryczną. Powyższe stwierdzenia wynikają z charakterystyki metrologicznej (procentowy błąd pomiarowy w funkcji prądu), dołączanej do instrukcji obsługi licznika energii elektrycznej. Oczywistym jest, że licznik mierzy poprawnie energię elektryczną z dokładnością klasy licznika w całym zakresie pomiarowym.Prąd maksymalny – to maksymalny prąd, jakim możemy stale obciążać licznik energii elektrycznej.Prąd minimalny – najniższa wartość pradu obciązenia, którą licznik wykrywa i rejestruje.Znakowanie na urządzeniu: 10(100)A – pozycja 1 (przed nawiasem): prąd bazowy 10A; pozycja 2 (w nawiasie): prąd maksymalny 100A.

drewniane słupki
, panele drewniane na podłogę
, farba efekt starego złota
, klik klak
, casatorama
, krzesło vigo
, ostroda
, dywany z dlugim wlosem
, pułka czy półka
, suszarka na parapet
, uchwyt na papier toaletowy przyklejany
, maltese
, azzardo kinkiet
, lampki stojące
, cyfry jako litery
, aks zielonka

https://nowaelektro.pl/ramki-potrojne/

 

(0)