Elektra-Plus (KAS-U-S)

36,78

Opis

[{„n”:”Zu0142u0105cze HDMI”,”v”:”Nie”,”id”:”102606″,”oid”:”7221″},{„n”:”Zu0142u0105cze D-Sub/VGA”,”v”:”Nie”,”id”:”102607″,”oid”:”7222″},{„n”:”Zu0142u0105cze e-SATA”,”v”:”Nie”,”id”:”102608″,”oid”:”7219″},{„n”:”Obsu0142uga PTZ”,”v”:”Nie”,”id”:”102609″,”oid”:”7220″},{„n”:”Obsu0142uga kilku weju015bu0107″,”v”:”Nie”,”id”:”102906″,”oid”:”7275″},{„n”:”Obsu0142uga dodatkowych kamer CCTV”,”v”:”Nie”,”id”:”102907″,”oid”:”7276″},{„n”:”Mechaniczny filtr podczerwieni”,”v”:”Nie”,”id”:”104011″,”oid”:”7167″},{„n”:”WDR”,”v”:”Nie”,”id”:”104019″,”oid”:”7163″},{„n”:”Balans bieli”,”v”:”Nie”,”id”:”104020″,”oid”:”7166″},{„n”:”Strefy prywatnou015bci”,”v”:”Nie”,”id”:”104102″,”oid”:”7162″},{„n”:”Detekcja ruchu”,”v”:”Nie”,”id”:”104103″,”oid”:”7165″},{„n”:”Wbudowane WiFi”,”v”:”Nie”,”id”:”104104″,”oid”:”7161″},{„n”:”Onvif”,”v”:”Nie”,”id”:”104105″,”oid”:”7164″},{„n”:”Obsu0142uga kart SD”,”v”:”Nie”,”id”:”104106″,”oid”:”7160″},{„n”:”Wyju015bcie wideo”,”v”:”Nie”,”id”:”104108″,”oid”:”7159″},{„n”:”Korekcja IR”,”v”:”Nie”,”id”:”104121″,”oid”:”7232″},{„n”:”Zdalny podglu0105d”,”v”:”Nie”,”id”:”104405″,”oid”:”7261″},{„n”:”Zdejmowane panele boczne”,”v”:”Nie”,”id”:”104507″,”oid”:”7248″},{„n”:”Wyposau017cenie”,”v”:”Nie”,”id”:”104508″,”oid”:”7247″},{„n”:”Montau017c rack”,”v”:”Nie”,”id”:”104607″,”oid”:”7297″},{„n”:”Wbudowany mikrofon”,”v”:”Nie”,”id”:”104909″,”oid”:”7211″},{„n”:”Wbudowany gu0142ou015bnik”,”v”:”Nie”,”id”:”104910″,”oid”:”7168″},{„n”:”RS485 (PTZ)”,”v”:”Nie”,”id”:”105310″,”oid”:”7224″},{„n”:”Zimny start”,”v”:”Nie”,”id”:”105507″,”oid”:”7193″},{„n”:”Funkcja prostownika”,”v”:”Nie”,”id”:”105908″,”oid”:”7299″},{„n”:”Funkcja UPS”,”v”:”Nie”,”id”:”105909″,”oid”:”7300″},{„n”:”Gniazdo USB”,”v”:”Nie”,”id”:”105910″,”oid”:”7298″},{„n”:”Wyu015bwietlacz”,”v”:”Nie”,”id”:”106012″,”oid”:”7169″},{„n”:”Telegazeta”,”v”:”Nie”,”id”:”106015″,”oid”:”7172″},{„n”:”Funkcja PVR”,”v”:”Nie”,”id”:”106016″,”oid”:”7174″},{„n”:”Funkcja EPG”,”v”:”Nie”,”id”:”106017″,”oid”:”7173″},{„n”:”Funkcja Combo”,”v”:”Nie”,”id”:”106022″,”oid”:”7266″},{„n”:”Obsu0142uga kanau0142u00f3w HD”,”v”:”Nie”,”id”:”106024″,”oid”:”7272″},{„n”:”Wspu00f3u0142praca z urzu0105dzeniami mobilnymi”,”v”:”Nie”,”id”:”106027″,”oid”:”7269″},{„n”:”Port konsoli”,”v”:”Nie”,”id”:”106304″,”oid”:”7277″},{„n”:”Bezpiecznik”,”v”:”Nie”,”id”:”106309″,”oid”:”7283″},{„n”:”Pozu0142acane zu0142u0105cza”,”v”:”Nie”,”id”:”106310″,”oid”:”7280″},{„n”:”Adapter”,”v”:”Nie”,”id”:”106502″,”oid”:”7260″},{„n”:”Filtry”,”v”:”Nie”,”id”:”106702″,”oid”:”7215″},{„n”:”Przesyu0142 zasilania”,”v”:”Nie”,”id”:”106705″,”oid”:”7214″},{„n”:”Regulacja napiu0119cia”,”v”:”Nie”,”id”:”106806″,”oid”:”7304″},{„n”:”Optyczna sygnalizacja pracy”,”v”:”Nie”,”id”:”106809″,”oid”:”7305″},{„n”:”Zabezpieczenia nadnapiu0119ciowe OVP”,”v”:”Nie”,”id”:”106810″,”oid”:”7306″},{„n”:”Zabezpieczenie przed przepiu0119ciami OLP”,”v”:”Nie”,”id”:”106811″,”oid”:”7307″},{„n”:”Zabezpieczenie przed rozu0142adowaniem akumulatora UVP”,”v”:”Nie”,”id”:”106902″,”oid”:”7301″},{„n”:”Akustyczna sygnalizacja pracy”,”v”:”Nie”,”id”:”106904″,”oid”:”7308″},{„n”:”Przewu00f3d zasilaju0105cy”,”v”:”Nie”,”id”:”106911″,”oid”:”7254″},{„n”:”Zabezpieczenie przed zwarciem SCP”,”v”:”Nie”,”id”:”107006″,”oid”:”7252″},{„n”:”Wbudowanie gniazdo pamiu0119ci zew. SD”,”v”:”Nie”,”id”:”107108″,”oid”:”7255″},{„n”:”Wbudowana pamiu0119u0107″,”v”:”Nie”,”id”:”107109″,”oid”:”7258″},{„n”:”Obsu0142uga bramy wjazdowej”,”v”:”Nie”,”id”:”107202″,”oid”:”7256″},{„n”:”Funkcja interkomu”,”v”:”Nie”,”id”:”107207″,”oid”:”7278″},{„n”:”Regulacja gu0142ou015bnou015bci wywou0142ania”,”v”:”Nie”,”id”:”107305″,”oid”:”7239″},{„n”:”Regulacja gu0142ou015bnou015bci rozmowy”,”v”:”Nie”,”id”:”107306″,”oid”:”7242″},{„n”:”Regulacja kontrastu”,”v”:”Nie”,”id”:”107307″,”oid”:”7244″},{„n”:”Regulacja jaskrawou015bci”,”v”:”Nie”,”id”:”107308″,”oid”:”7246″},{„n”:”Sonda na przewodzie”,”v”:”Nie”,”id”:”107510″,”oid”:”7212″},{„n”:”Mou017cliwou015bci pomiaru wzglu0119dem punktu odniesienia”,”v”:”Nie”,”id”:”107603″,”oid”:”7213″},{„n”:”Funkcja HOLD (zamrou017cenie pomiaru)”,”v”:”Nie”,”id”:”107604″,”oid”:”7210″},{„n”:”Funkcja ASYSTENTA”,”v”:”Nie”,”id”:”107605″,”oid”:”7209″},{„n”:”Tester UV”,”v”:”Nie”,”id”:”107606″,”oid”:”7208″},{„n”:”Sygnalizacja du017awiu0119kowa”,”v”:”Nie”,”id”:”107607″,”oid”:”7207″},{„n”:”Zerowanie (kalibracja)”,”v”:”Nie”,”id”:”107608″,”oid”:”7206″},{„n”:”Wskau017anik rozu0142adowania baterii”,”v”:”Nie”,”id”:”107609″,”oid”:”7205″},{„n”:”Podu015bwietlanie LCD”,”v”:”Nie”,”id”:”107610″,”oid”:”7204″},{„n”:”Automatyczne wyu0142u0105czanie”,”v”:”Nie”,”id”:”107611″,”oid”:”7203″},{„n”:”Obsu0142uga za pomocu0105 MENU”,”v”:”Nie”,”id”:”107702″,”oid”:”7202″},{„n”:”Sonda spru0119u017cysta”,”v”:”Nie”,”id”:”107704″,”oid”:”7170″},{„n”:”Etui”,”v”:”Nie”,”id”:”107705″,”oid”:”7171″},{„n”:”Adresowniki”,”v”:”Nie”,”id”:”108002″,”oid”:”7287″},{„n”:”Sygnalizacja gotowou015bci do pomiaru”,”v”:”Nie”,”id”:”108003″,”oid”:”7286″},{„n”:”Sygnalizacja prawidu0142owej pracy”,”v”:”Nie”,”id”:”108004″,”oid”:”7273″},{„n”:”Sygnalizacja rozpoczu0119cia i zakonczenia pomiaru”,”v”:”Nie”,”id”:”108005″,”oid”:”7288″},{„n”:”Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego”,”v”:”Nie”,”id”:”108006″,”oid”:”7290″},{„n”:”Sygnalizacja uszkodzenia sensora”,”v”:”Nie”,”id”:”108007″,”oid”:”7289″},{„n”:”Sygnalizacja niskiego napiu0119cia zasilania”,”v”:”Nie”,”id”:”108008″,”oid”:”7292″},{„n”:”Automatyczne wyu0142u0105cznie zasilania”,”v”:”Nie”,”id”:”108010″,”oid”:”7293″},{„n”:”Wyju015bcie pod system alarm.”,”v”:”Nie”,”id”:”108106″,”oid”:”7274″},{„n”:”Przycisk test/reset”,”v”:”Nie”,”id”:”108204″,”oid”:”7251″},{„n”:”Pamiu0119u0107 wartou015bci szczytowych”,”v”:”Nie”,”id”:”108205″,”oid”:”7253″},{„n”:”Przycisk TEST”,”v”:”Nie”,”id”:”108310″,”oid”:”7231″},{„n”:”Przycisk HUSH”,”v”:”Nie”,”id”:”108311″,”oid”:”7230″},{„n”:”Sygnalizacja uszkodzenia”,”v”:”Nie”,”id”:”108409″,”oid”:”7262″},{„n”:”Obsu0142uga karty sim”,”v”:”Nie”,”id”:”109009″,”oid”:”7309″},{„n”:”Cyfrowa kompensacja temperatury”,”v”:”Nie”,”id”:”109021″,”oid”:”7294″},{„n”:”Funkcja antymaskingu”,”v”:”Nie”,”id”:”109102″,”oid”:”7302″},{„n”:”Selektywne wybieranie”,”v”:”Nie”,”id”:”109110″,”oid”:”7295″},{„n”:”Wbudowany zasilacz”,”v”:”Nie”,”id”:”109210″,”oid”:”7282″},{„n”:”Komunikacja na linii analogowej telefonicznej”,”v”:”Nie”,”id”:”109302″,”oid”:”7249″},{„n”:”Sygnalizaja prawidu0142owego przebiegu pomiaru”,”v”:”Nie”,”id”:”109708″,”oid”:”7226″},{„n”:”Wbudowany akumulator”,”v”:”Nie”,”id”:”109906″,”oid”:”7259″},{„n”:”Separator”,”v”:”Nie”,”id”:”109908″,”oid”:”7257″},{„n”:”2DNR”,”v”:”Nie”,”id”:”110103″,”oid”:”7263″},{„n”:”3DNR”,”v”:”Nie”,”id”:”110104″,”oid”:”7268″},{„n”:”DWDR”,”v”:”Nie”,”id”:”110105″,”oid”:”7267″},{„n”:”HLC”,”v”:”Nie”,”id”:”110106″,”oid”:”7265″},{„n”:”BLC”,”v”:”Nie”,”id”:”110107″,”oid”:”7264″},{„n”:”AGC”,”v”:”Nie”,”id”:”110108″,”oid”:”7271″},{„n”:”Menu OSD”,”v”:”Nie”,”id”:”110109″,”oid”:”7270″},{„n”:”Sygnalizacja zau0142u0105czenia/wyu0142u0105czenia”,”v”:”Nie”,”id”:”110504″,”oid”:”7192″},{„n”:”Sygnalizacja su0142abej baterii”,”v”:”Nie”,”id”:”110505″,”oid”:”7191″},{„n”:”Wewnu0119trzna osu0142ona metalowa”,”v”:”Nie”,”id”:”110604″,”oid”:”7194″},{„n”:”Awaryjne zasilanie z akumulatora”,”v”:”Nie”,”id”:”110605″,”oid”:”7195″},{„n”:”Czytnik kart zbliu017ceniowych”,”v”:”Nie”,”id”:”110611″,”oid”:”7216″},{„n”:”Wymiary”,”v”:”66 x 255 x 36,5[mm]”,”id”:110811,”oid”:”3322″},{„n”:”Sumator”,”v”:”Nie”,”id”:”111106″,”oid”:”7285″},{„n”:”Moduu0142 GSM (MMS)”,”v”:”Nie”,”id”:”111109″,”oid”:”7291″},{„n”:”Wbudowana klawiatura szyfrowa”,”v”:”Nie”,”id”:”111307″,”oid”:”7303″},{„n”:”Przesyu0142 du017awiu0119ku”,”v”:”Nie”,”id”:”111505″,”oid”:”7180″},{„n”:”Pin”,”v”:”Nie”,”id”:”111510″,”oid”:”7181″},{„n”:”Tuner TV”,”v”:”Nie”,”id”:”111609″,”oid”:”7241″},{„n”:”Montau017c na u015bcianie”,”v”:”Nie”,”id”:”111610″,”oid”:”7243″},{„n”:”Filtr przeciwzaku0142u00f3ceniowy”,”v”:”Nie”,”id”:”111611″,”oid”:”7245″},{„n”:”Dioda LED”,”v”:”Nie”,”id”:”111708″,”oid”:”7227″},{„n”:”Czy posiada zasilacz”,”v”:”Nie”,”id”:”111806″,”oid”:”7281″},{„n”:”Wbudowana kamera”,”v”:”Nie”,”id”:”111810″,”oid”:”7279″},{„n”:”Wspu00f3u0142pracuje z modelami”,”v”:”R3; R4″,”id”:111909,”oid”:”3310″},{„n”:”Rodzaj produktu”,”v”:”Kaseta”,”id”:111910,”oid”:”3321″},{„n”:”Odpornou015bu0107 UV”,”v”:”Nie”,”id”:”112006″,”oid”:”7313″},{„n”:”u017belowany”,”v”:”Nie”,”id”:”112007″,”oid”:”7315″},{„n”:”Joystisk 3D”,”v”:”Nie”,”id”:”112108″,”oid”:”7310″},{„n”:”Wyu015bwietlacz LCD”,”v”:”Nie”,”id”:”112110″,”oid”:”7312″},{„n”:”Moduu0142 sieciowy IP”,”v”:”Nie”,”id”:”112202″,”oid”:”7311″},{„n”:”Du0142awnice”,”v”:”Nie”,”id”:”112204″,”oid”:”7284″},{„n”:”Przesyu0142anie danych PTZ”,”v”:”Nie”,”id”:”112303″,”oid”:”7196″},{„n”:”Multimetr cyfrowy”,”v”:”Nie”,”id”:”112304″,”oid”:”7197″},{„n”:”Tester skru0119tki komputerowej”,”v”:”Nie”,”id”:”112305″,”oid”:”7198″},{„n”:”Tester audio”,”v”:”Nie”,”id”:”112306″,”oid”:”7199″},{„n”:”Test linii RS-485″,”v”:”Nie”,”id”:”112307″,”oid”:”7200″},{„n”:”u0179ru00f3du0142o zasilania 12V”,”v”:”Nie”,”id”:”112308″,”oid”:”7201″},{„n”:”G-sensor”,”v”:”Nie”,”id”:”112408″,”oid”:”7176″},{„n”:”Bluetooth”,”v”:”Nie”,”id”:”112409″,”oid”:”7175″},{„n”:”Obrotowy ekran”,”v”:”Nie”,”id”:”112410″,”oid”:”7178″},{„n”:”Wodoszczelnou015bu0107″,”v”:”Nie”,”id”:”112411″,”oid”:”7179″},{„n”:”Ekran dotykowy”,”v”:”Nie”,”id”:”112502″,”oid”:”7177″},{„n”:”Zarzu0105dzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami”,”v”:”Nie”,”id”:”112604″,”oid”:”7188″},{„n”:”Wbudowany odiornik FM”,”v”:”Nie”,”id”:”112605″,”oid”:”7189″},{„n”:”Obsu0142uga Stref Alarmowych oraz Stref Anti-passback”,”v”:”Nie”,”id”:”112607″,”oid”:”7190″},{„n”:”Interfejs komunikacyjny IP/Ethernet”,”v”:”Nie”,”id”:”112608″,”oid”:”7185″},{„n”:”Szyfrowany protoku00f3u0142 komunikacyjny AES128 CBC”,”v”:”Nie”,”id”:”112609″,”oid”:”7186″},{„n”:”Integracja z centralami alarmowymi serii Integra”,”v”:”Nie”,”id”:”112611″,”oid”:”7187″},{„n”:”Integracja z systemami zamku00f3w Sallis”,”v”:”Nie”,”id”:”112703″,”oid”:”7235″},{„n”:”Programowalne linie weju015bciowe i wyju015bciowe”,”v”:”Nie”,”id”:”112707″,”oid”:”7234″},{„n”:”Sygnalizacja stanu00f3w alarmowych”,”v”:”Nie”,”id”:”112708″,”oid”:”7233″},{„n”:”Wyju015bcia zasilania 1A/12VDC oraz 200mA/12VDC”,”v”:”Nie”,”id”:”112710″,”oid”:”7237″},{„n”:”Moduu0142 GSM”,”v”:”Nie”,”id”:”112802″,”oid”:”7238″},{„n”:”Moduu0142 GPRS”,”v”:”Nie”,”id”:”112803″,”oid”:”7183″},{„n”:”Zdalne sterowanie wyju015bciami”,”v”:”Nie”,”id”:”112806″,”oid”:”7184″},{„n”:”Powiadamianie gu0142osowe”,”v”:”Nie”,”id”:”112807″,”oid”:”7182″},{„n”:”Syg. su0142abej baterii”,”v”:”Nie”,”id”:”112902″,”oid”:”7218″},{„n”:”Dwukierunkowa komunikacja”,”v”:”Nie”,”id”:”112903″,”oid”:”7217″}]

barek kuchenny
, rowery mielec
, thasos
, montaż ochronników przepięciowych
, lazienka plytki
, kosz dla psa
, light prestige
, plastikowe szuflady
, grzejnik łązienkowy
, lampa lola
, moduł pcm
, szczotka dla psa
, oprawa elewacyjna
, opaska z kostki brukowej
, bez fartuszka
, wiata
, uchwyt do poręczy
, programator mechaniczny

yyyyy

 

(0)